Kategorier
Blogg Hälsa

Konflikter och motgångar

Konflikter

 

Alla har konflikter i sitt liv på ett eller annat sätt. Hur vi hanterar dem är något som vi först och främst lär oss av våra föräldrar. Föräldrarnas sätt att komma till rätta med saker inom familjen ger vägledning till hur barnen ska hantera sina uppkommande konflikter bland vänner och skolkamrater.

Jag blev indragen i en konflikt som jag inte visste om att jag hade i mars/april i år. Den har tagit otroligt mycket energi och stundtals har jag känt mig tom och förråd. Det är ett stort svek när människor manipulerar för sin egen vinningsskull utan att ta hänsyn till hur det drabbar andra. Det känns också som ett svek när goda människor låter sig bli manipulerade eller bara godtroget hakar på utan att ifrågasätta vad det är som händer.

Jag blev otroligt ledsen över det som hade hänt för det kom som en blixt från en klar himmel. Jag var inte beredd på att en av dem som var mig närmast ville mig mest ont. Jag var inte beredd på att jag skulle vara en bricka i någon annans spel och jag hade inte fattat hur länge det här spelet egentligen hade pågått bakom min rygg. Det tog flera veckor innan jag kunde lägga pusslet och få någon som helst klarhet i vad det egentligen handlade om.

Undertiden som den ena saken efter den andra hände runt om mig valde jag att försöka lära mig mer om vad som pågick. Jag gick därför en kurs i konflikthantering via min app ”audible”. Kursen jag gick heter ”The art of conflict” http://www.audible.co.uk/pd/Health-Personal-Development/The-Art-of-Conflict-Management-Achieving-Solutions-for-Life-Work-and-Beyond-Audiobook/B00DIE7PU8  och den hölls av professor Michael Dues.

Morten Deutsch var mannen som formade termen win-win och det är något som kursen erbjöd många insiktsfulla steg i att nå. Det som kom fram var att när konflikter startar så är det inte alltid så att man vill ha win-win och ser därför till att det blir win-loose. Det värsta är ju när det blir loose-loose, men win-loose är inget man bör sträva efter.

Kursen innehöll många insikter om mänskliga relationer och att de flesta av våra relationer är tillfälliga, men hur vi hanterar dem skapar förutsättningar för om de är bra eller dåliga. Hur vi kommunicerar med varandra, bemöter varandra och prioriterar varandra påverkar hur vi hanterar konflikter eller minimerar konflikter.

För att det ska gå bra när det gäller konflikthantering så måste man vara empatiskt eller åtminstone försöka att vara empatisk. Man måste vara beredd på att se konflikten ur olika perspektiv och vinklar.

En annan viktig sak är känslor i en konflikt. Alla har vi känslor och så är det. Känslor kan man inte bortse från. Frågan är om vi kommunicerar våra känslor: ”Jag känner mig ledsen och besviken.” Eller om vi agerar utifrån våra känslor: Straffar en person genom utfrysning. Skriker och gapar.

Vidare är det viktigt att fundera på, vad har vi för mål i den här konflikten? Är målet att utse en vinnare och en förlorare som i mitt fall? Eller är målet att hitta en win-win? Beroende på vilket mål som man har så kommer argumenten och förhållningssättet till konflikten att vara olika. Vill man ha win-win så handlar det om att båda parterna möts med respekt. Båda parterna är intresserade av att lösa situationen och man väljer att fokusera på problemet och inte personerna.

Val att fokusera på problemet. Varför ska man göra det? Är det inte människorna som är problemet och blir vi bara av med dem så är det klart sen? Enligt konfliktforskarna så är det fel väg att gå. Man ska fokusera på problemet och inte blanda in personerna. Låt mig ge ett exempel:

Klockan börjar bli mycket och familjen börjar känna sig hungriga. Man har inte bestämt vem som ska laga mat och när blodsockret är nere i tårna börjar barnen att bli kinkiga och föräldrarna fräser åt varandra. Man börjar då diskutera högljutt om vem som skulle laga mat och varför den ene eller den andre inte har satt igång ännu. När maten väl är klar är stämningen runt bordet dämpad och ingen är särskilt glad. Ska vi här börja skylla på någon? Nej! För problemet är inte att någon medvetet har gjort fel. Problemet var att ingen hade tagit på sig uppgiften att laga mat och man insåg det försent då alla redan var hungriga. Därför leder det ingen vart att börja skylla på varandra utan det bästa är att jobba preventivt och vara tydliga i kommunikationen tidigare under dagen.

Konflikter handlar alltid om makt. Det går inte att komma ifrån. Somliga lämnar ifrån sig makten i konflikten och kompromissar utan att tänka. De kompromissar för att det är skrämmande med konflikter.

We can identify three basic kinds of power: (1) personal power, such as talents, skills, or knowledge that we may have; (2) relational power, that is, the power that derives from the nature of the relationship between the parties; and (3) situational power, the conditions in the con ict situation that give power to one party or one issue more than another. Most  conflicts involve a mix of these three types of power.

Ovanstående citat är hämtat från kursen som är ovan.

Frågan om makt är ofta ett problem för människor tenderar att tro att om en person har mycket makt så har jag därför mindre makt och om jag lämnar ifrån mig makt så är jag svag.

Thomas-Killman conflict mode ser ut så här:

https://www.linkedin.com/pulse/how-well-do-you-manage-conflict-meryl-gilbert

 

AAEAAQAAAAAAAAeZAAAAJDVlYTE5NWZkLWU0ZTktNDA1Ny05Y2Y3LTZlYWU0MDg5YzA2Yg

Dual-Concern-Model

Den konflikten jag hamnade ovetandes i var en så kallad ”competing” då det aldrig var tal om att hitta en lösning som var bra för alla parter.

Det finns olika dysfunktionella konfliktstrategier:

Undvikande – Man går undan och hoppas att konflikten ska blåsa över.

Withdrawal – Man undviker ögonkontakt och pratar med en monoton ton.

Imposition – Ett sorts maktspel

Triangulering– Man försöker skaffa sig allierade

Manipulering – Man använder andra som redskap för att få det man vill utan att tänka på hur detta kan skada andra. Enligt kursen är det här det värsta som man kan göra mot andra människor. De som manipulerar har ofta tänkt i flera steg för hur den ska få det som den vill.

Framing– Man målar upp konflikten i absoluta och fyrkantiga ”staplar” dvs allt blir svart och vitt och det finns inga gråskalor.

Hämnd – Man ska ge igen på den som har gjort en ont.

För att komma runt sådana här dysfunktionella konfliktstrategier är det bra att ha följande i sina tankar när man går in i konflikten för att finna en lösning:

Keep in mind that both parties in a conflict have interests,
and if both can articulate those interests, then they have a shot at reaching a win-win solution.

Narrativet i en konflikt är viktigt att ha med sig när man ska lösa en konflikt. Vem äger berättelsen? Ur vems ögon ser vi saker och ting? Rage Agains the Machine plockade upp en bit från George Orwells bok 1984 ”who controlles the past controlles the future, who controlles the present now controlles the past.”

För att lösa en konflikt så måste man hantera den fakta som finns och ibland vidare undersöka det som man har ifall man har missat något. Det är så lätt att känslorna tar övertag och man blir blind för det som finns rakt framför näsan på en. Särskilt blind kan man bli om man har blivit manipulerad. Så stanna upp och ta ett ovanför perspektiv på, vad är det vi ser och vad är det som vi inte ser och varför ser vi inte det? Är det någon som undanhåller fakta för att få ett övertag i en konflikt?

Försök därefter att komma underfund med vad som egentligen är problemet. Ta bort personerna ur ekvationen och gå till botten med vad det hela egentligen handlar om.

Kom ihåg att båda parter har känslor, men att känslor inte får styra negativa beteenden.

Vad har konflikten för mål? Ska vi söka Win-win, loose-loose eller win-loose. Tjänar någon på att ha konflikten? Är det personliga mål, ekonomiska mål? Vad står på spel i konflikten?

När man väl har haft ett möte så tro inte att alla konflikter därför är lösta. Ibland krävs det flera möten.

Skriv ned vad varje person ska göra för att lösa konflikten. Tar man ett beslut ovanför huvuden på personer som är inblandade i en konflikt så blir konflikten inte löst. Personerna måste vara överens om att det är den vägen vi ska gå.

Sedan är det viktigt att följa upp varje part och se hur den sköter sig. Om en eller båda inte fullföljer sitt uppdrag för att finna en lösning så får de återgå till förhandlingsbordet.

När man är i en konflikt eller ska hantera en konflikt så är det A och O att man faktiskt lyssnar. Man lyssnar för att förstå vad den andra säger. Att lyssna empatiskt är en stor del i konflikthantering. Det är viktigt att man lämnar sitt dömande hemma innan man går och sedan stänger dörren.

Slutligen vill jag säga att konflikter alltid medför någon form av skada. En del skador går aldrig att reparera när det gäller förtroende och tillit. Det tar tid att läka efter svek och maktkamper. Det tar tid att läka efter otrohet och svartsjuka. Det tar tid att läka efter mobbning och utanförskap. Att det tar tid att läka måste man alltid ta hänsyn till. Gör man inte det och tror att allt bara ska vara som vanligt skapar man ytterligare konflikter.

Man kan arbeta preventivt så att det inte skapas konflikter: Familjemöten, arbetslagsmöten och att skapa hållbara strukturer och roller.

Jag kommer säkert att skriva mer om ämnet då jag gick och köpte böcker för 2300 kronor om konflikter och den senaste forskningen.

Ha en fortsatt trevlig kväll!