Kategorier
Blogg Hälsa

Divergent tänkande

Kreativitet – Inte för den trångsynte

 

Nationalencyklopedin, divergent tänkande.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/divergent-tänkande 

Många vill bli kreativa i sina liv. Man letar med ljus och lykta efter den där gnistan som ska sätta igång kreativiteten. Men hur man än letar så tycks man inte hitta den.

Kreativitet är ett ämne som Mihaly Csiksgentmihalyi har skrivit väldigt mycket om. Han är forskaren bakom teorin om Flow. Flow och kreativitet hänger ihop. Men motsatt till vad man tror så kommer inget lättvindigt utan det krävs hårt arbete.

Kreativa människor är aldrig enkelspåriga och resan för att lösa något handlar aldrig om enkla lösningar. Den kreativa människan har ett divergent tänkande. Personen kan tänka i flera steg och dessa människor gör breda analyser av situationer, lär sig av sina misstag och de är drivna i att alltid göra ett bättre jobb. En enkel uppgift är inte tillräckligt stimulerande för att skapa kreativitet.

Enligt forskningen kan man inte bli kreativ förrän man bemästrar det mest grundläggande inom vald domän. Det är alltså efter det som en person med sin kunskap kan uppnå sann kreativitet. I Malcolm Gladwells bok ”Outliers” tog han upp exemplet med Bill Gates. Gates, som tack vare en omtänksam mamma fick tillgång till datorer och programmering långt tidigare än andra, hade mer än 10 000 timmars träning för att bli en kreativ mästare när det gällde mjukvara och programmering.

I skolan krävs det att barn och ungdomar kämpar, har mål och utmanas. En skola som inte skapar utmaning utvecklar inte heller barns framtida kreativitet. Mihaly har under sina år som forskare hittat olika saker som driver människor till kreativitet och flow. Man kan tro att alla människor måste komma från dåliga levnadsförhållanden. Men så är det inte. En sak som för det allra mesta binder ihop framgångsrika människor har varit, håll i hatten nu: ”föräldrar och omgivningens förväntan på individen, att alltid göra bättre ifrån sig”. Det betyder att du som förälder inte ska vara rädd för att ställa krav. Du som lärare eller tränare ska inte heller vara rädd för att utmana och ställa krav.

 

För att hamna i ett FLOW som måste man hela tiden ha ett öppet sinne och en vidgad analys av det som man möter i livet. Många människor med väldigt negativt tänkande kan inte hamna i flow eftersom det hela sätter stopp för hjärnan, att ta sig ann utmaningen. När man tänker negativt så skapar det blockader. Har man problem med något och måste lösa det så behöver man ett divergent tänkande. Mihaly nämner ofta det som hände överlevarna från utrotningen i Tyskland där över 6 miljoner judar, romer och handikappade blev mördade. Människor som han har intervjuat visar på påhittigheten, drivet och perspektivet som dessa människor hade i sig, som tillsammans med tur hjälpte dem att överleva.

När man är i ett FLOW så är det som att tiden, dagarna, veckorna bara rusar runt en. En sak som blir löst leder till ytterligare en som ska lösas och så håller det på. Kreativa människor har väldigt ofta mer än ett projekt igång samtidigt och njuter av att se hur allt utvecklar sig.

Författare är en kategori människor som vi ofta ser som kreativa. Stephen King skriver i sin bok som handlar om författarskap så här: ”en författare som inte läser blir aldrig en bra författare”. Citatet är inte en exakt översättning. Poängen är att för att bli riktigt duktig på något som måste du sätta dig in i domänen. Du måste sedan träna på själva skrivandet för att bli en riktigt duktig författare.

Så, sätt igång och hitta kreativiteten!

 

Jag har FLOW just nu! Skaffa dig det du med.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *